Att träna hästen att stå stilla är en bra övning som vi alltid har nytta av. "All hästträning handlar om att ta kontroll över hästens ben". Att ta kontroll över hästens ben så att den står stilla stärker förtroendet och ger oss kvitto på att hästen är lugn tillsammans med oss.

 

När man tränar hästen att stå stilla så handlar det inte bara om att den inte ska röra sig, utan mer om att skapa uppmärksamhet mellan dig och hästen. Hästen ska stå stilla men ha sin uppmärksamhet riktad mot dig, och vänta på att du kommer be den om någonting. En häst som står och sover är inte uppmärksam även om den är stilla, en häst som står med huvudet lyft och tittar bort i fjärran är inte heller uppmärksam.

 

Börja med att stå mitt emot hästen, någon meter ifrån den. Backa sedan långsamt bakåt, utan att hästen följer efter. Repet får gärna ligga ner mot marken i takt med att du backar, på så sätt så uppmuntrar du hästen att vara kvar. Backa tills du står så långt bort som repet tillåter. Stå stilla själv och vänta, räkna gärna till 10. Därefter vänder du dig bort från hästen, sänker axeln och tittar neråt och bjuder på så sätt in hästen att komma till dig. Om hästen inte kommer, kan du uppmuntra den genom att lyfta repet. När hästen kommit fram till dig, berömmer du den.

 

Om hästen tänker följa efter när du backar så kan du stanna och själv sträcka på dig och på så sätt markera att hästen ska vara stilla. Om det inte hjälper, så lyfter du ena handen som en polis som stopp. Om hästen fortfarande inte står kvar kan du skaka repet något för att stoppa hästen.

 

Det viktigaste är att backa långsamt och metodiskt. Träna ofta på att stå stilla - komma fram.

Ari står stilla
Jag ber Ari komma
Beröm!