Övning 4. Att skicka iväg hästen.

 

Nu ska vi gå in på den övning som jag tycker är intressantast och som ofta ger bäst effekt när den genomförs rätt. Samtidigt är detta en av de svåraste övningarna, som kräver en hel del disciplin, uthållighet, tro på sig själv samt kontroll över sin kropp!

 

I den här markövningen ska hästen röra sig runt tränaren, men tränaren ska stå stilla. Detta är ett väldigt effektivt sätt att få hästen att acceptera dig som ledare, då övningen (när den fungerar) visar hästen att du kan kontrollera dess ben. Det är väldigt viktigt att man som tränare står stilla - det handlar inte om longering, där du går bakom hästen och använder ditt kroppsspråk för att styra om hästen ska gå fram eller sakta in (longering är förstås också nyttigt) utan den här övningen handlar om att hästens ska lyda en liten signal från dig, förstärkt av repet.

 

Börja övningen med att stoppa hästen så att den står stilla. Ställ dig med ungefär 45 graders vinkel mot bogen, ungefär 1-2 meter från hästen. Håll repet i båda händer så att när du lyfter den hand som är mot huvudet så kan du sträcka repet så du får kontakt med hästen. I andra handen ska rep änden hänga ner ca 0,5-1 m.

 

Börja med en liten signal. Lyft den hand som är närmast hästens huvud så att repet sträcks lite grann, peka sedan med fingret att hästens ska gå förbi dig, i repets riktning. Här tar en del hästar ett steg framåt, då är det viktigt att direkt berömma genom att sänka handen och repet, slappna av och säga något berömmande. Om hästen då stannar gör det inget, upprepa tills hästen förstår att den ska fortsätta gå. Det vanligaste är dock att hästen inte förstår direkt att den ska gå iväg. Börja då svinga repänden strax bakom bogen på hästen, samtidigt som du håller repet till hästen sträckt och pekar med fingret. Svinga repet långsamt och försiktigt till en början. Om det fortfarande inte blir någon reaktion, så svinga mer bestämt, och öka frekvensen tills dess att hästen rör sig framåt. (Obs, när du svingar repet här så är det viktigt att du inte är för långt bak – då kommer hästen att flytta bakdelen istället). Repet ska inte röra hästen (se bilderna)

 

En del hästar stretar lite innan de förstår att de ska följa repet, men fortsätt bara spänna repet, peka och eventuellt svinga repet tills dess att hästen går framåt i repets riktning. När hästen gör det, beröm och upprepa tills den tar flera steg. Målet är att den ska trava runt dig på en liten signal (genom att bara peka med handen ska hästen gå iväg).

För att stanna hästen använder du dig av Övning 2, flytta bakdelen "i farten". Det vill säga, hästen travar runt dig, och när du tycker det är dags att stanna kortar du repet och tar ett steg ut mot hästens bakdel, som då ska svänga ut så att hästen står med huvudet mot dig. Beröm genom att stå stilla och sänka armar och rep. På bilderna nedan visas hur jag först kortar repet genom att låta det glida genom den hand som är närmast hästens huvud, sedan tar jag steg mot hästens bakdel.

 

Byt sedan varv, och skicka iväg hästen åt andra hållet, låt den trava något/några varv och stanna den på nytt.

 

Målet är att du ska få hästen att med ytterst små signaler trava runt dig samt stanna med huvudet vänt uppmärksamt mot dig. Ibland får man driva på igen även när hästen har börjat trava. Tänk då på att alltid börja med den minsta signalen (d v s peka med fingret, därefter svinga repet om pekandet inte har effekt). Det viktigaste och svåraste i denna övning är att DU SKA STÅ KVAR på exakt samma plats, det är bara hästen som ska flytta på sig!

 

Precis som de tidigare övningarna handlar det om dominans genom att kontrollera hästens hovar och hur de rör sig. Rita gärna en ring i sanden runt dina fötter, du får inte röra dig ur ringen!

 

Innan man får till det så är det lätt att tänka att "åhh min häst fattar ju ingenting". Tänk inte så. Var istället uppmärksam på hur du själv agerar. För hästen reagerar alltid rätt utifrån sitt sätt att se på saker. Om hästen inte gör "rätt" när du börjar med den här övningen är det förmodligen för att ditt kroppsspråk är otydligt. Hästen uppfattar nyanser som vi själva aldrig skulle göra, vilket innebär att om du är positionerad lite för långt fram, bak, åt sidan etc så kommer hästen att reagera på det. Om du gör en alltför liten figur kommer en dominant häst att reagera på det också genom att inte reagera alls...

Se filmen med Elgur här

 

OBS. Detta är en övning som tar tid att lära sig. En del hästar kan reagera väldigt starkt på att man ifrågasätter deras ledarskap. Var därför uppmärksam på hur hästen reagerar. Det är inte en helt ofarlig övning om man har en mycket dominant häst!