När hästen har förstått de grundläggande markövningarna är det dags att gå vidare till olika typer av sidvärtsrörelser. Den enklast övningen är skänkelvikning vid staketet, där praktiserar du det hästen nu redan vet om att röra sig framåt och att bromsa och flytta undan. Se film här

 

Gör så här:

 

Stå med hästen ungefär en-två meter från staketet, vinkeln mellan häst och staket ska vara ungefär 30-45 grader. Börja på samma sätt som i övning fyra, att du sänder iväg hästen, men när hästen går framåt följer du med och vid staketet så går du mot hästens bog. Om nu vinkeln mellan häst och staket är rätt så kommer hästen att röra sig åt sidan ut med staketet. Du ska ha en lätt kontakt med hästen via repet hela tiden så att den blir något ställd i nacken (om du börjar övningen rätt så kommer hästen redan att vara rundad). Gå utmed staketet några steg, kanske 5-10 meter. Avsluta övningen med att flytta hästens bakdel (övning 2). Stå stilla och belöna genom att inte göra någonting.

 

Viktigt att tänka på:

 

Staketet är en hjälp att bromsa hästen, så det du i första hand ska fokusera på är att bara hålla hästen i rätt vinkel mot staketet. Om vinkeln är rätt och du driver hästen framåt måste den gå åt något håll, och då går den åt sidan. När hästen väl går åt sidan är det viktigt att bara följa med och belöna genom att inte ge något mer tryck än att du följer med! Positionen är också viktig - kommer du för långt fram, framför bogen kanske hästen rätar ut sig och börjar gå på spåret, eller så backar den bort från dig. Står du för långt bak, kommer den att svänga undan bakdelen.

 

Ett vanligt fel är att man vill att hästen ska tvära för mycket (gäller även uppsuttet!). Tänk på att hålla vinkeln rätt så att hästen inte behöver tvära så mycket.

 

Om hästen inte vill gå åt sidan, så får du driva mer. Driv på samma sätt som tidigare, d v s använd repet och ditt  kroppsspråk för att sända iväg hästen från dig, utmed staketet.