Fyrkanter i fyrkanten.
Denna övning är till för att träna dig på att använda dina vikthjälper rätt men även på att få bogkontroll, få hästen att börja spåra i en vändning och genom detta få hästen lite mer samlad och under hjälperna. Genom att hela tiden vända åt olika håll tränar ryttaren på att förflytta sin vikt och för hästen blir det en del tänka och därmed fokus. ÖVergångarna som det blir vid varje "varvbyte" stärker upp hästen och bidrar till att bli att få den mer liksidig.

Dela in ridbanan i fyra tänkta fyrkanter, och rid sick-sack genom dessa. Börja t ex vända in vid C, rid till X vänd och rid ut till B, vänd och rid till hörnet, vänd och rid till A, vänd in till X och så vidare, se bild här bredvid.

I varje vändning så är målet att hästen ska vända utan att rotera sig. Hjälperna påminner alltså lite om en bakdelsvändning fast ändå inte en bakdelsvändning eftersom vi inte har några krav på att hästen ska vara ställd i nacken och den ska inte heller träda runt sitt inre bak utan bara vända så mycket att den spårar genom vändningen. Den ska böja sig lite i bålen men inte i halsen. Halsen ska vara rak för att bogen inte ska åka ut.

Gör så här:

Skritta med en energisk men kontrollerad skritt, men tygelkontakt. Förbered din vändning genom en djup in- och utandning som bromsar upp hästen något. Vid vändpunkten, släpp ner bäckenet inåt, så du sitter mer på inre sittbenet, och lyft upp ytter höft något. Tryck med inre sittben hela vägen genom vändninge. Mjukt stöd i handen, se hela tiden den tänkta vägen framför dig, ca 3-5 meter framåt. ANvänd överdelen av ytterskänkeln (lår och knä) i första hand för att styra hästen genom vändningen. Tänk på att det är bara sittbenets tryck som är konstant, behöver du använda skänkeln så trycker du lätt - släpper direkt. aldrig fastna med skänkeln. Du ska vara avslappnad i övningen.

Se övningen här!

Vanliga fel:

Hästen lägger över dig på utsidan och du orkar inte hålla emot. Då åker bogen ut och hästen spårar inte runt utan roterar sig runt. Kom ifrån detta genom att förbereda noga och våga sitta kvar och tro på processen! fortsätter du övningen så brukar hästen släppa ganska snart.

Hästen tar inte hjälperna så man börjar dra i tygeln, framför allt innertygeln. Lösning: glöm allt vad tygel heter. Det är vikten som ska vända hästen i denna övning. Gå tillbaka och träna på att flytta hästen för skänkeln först.