Sitt på din häst, gör halt och ta ur fötterna ur stigbyglarna. Känn efter hur du sitter, +sitter du i balans? svankar du? kutar du? Känn bara efter först hur det känns.
Luta dig sedan framåt långsamt, ganska så långt fram, utan att du ramlar av. Känn efter hur det känns. Vilka muskler spänns? hur känns dina sittben och var är dom? (inte i sadeln troligen). Luta dig sedan bakåt, lika långsamt, långt bak så långt du törs och kan utan att lägga dig på hästen. Vilka muskler spänns nu? hur känns sittbenen? hur känns positionen och vad gör hästen? En del hästar går ett steg framåt när man gör detta, eftersom man kör in sittbenen i ryggen på den. Luta framåt igen. Fortsätt flera gånger, långsamt fram och tillbaka. Nånstans mitt i rörelsen finns ett läge där du är helt balanserad och där du inte behöver spänna några muskler alls för att sitta kvar. Hitta det läget. Det är utifrån denna position som du ska jobba med din lodräta sits. Här sitter du balanserat på "trekanten" som utgörs av dina två sittben och ditt blygdben.
Om du upplever obehag eller har svårt att hitta balansläget beror det ofta på att man sitter för långt bak i sadeln. Du ska sitta mitt i sadeln, i den djupaste punkten. Skritta ett par varv utan stigbyglar på lång tygel och känn efter hur din balansposition känns. Stanna igen, luta framåt och bakåt ett par gånger för att checka av om du är i balans och mitt i sadeln.
Ta sedan stigbyglarna igen. Korta va? Läng dom ett till två hål och rid klart ditt ridpass i ett nytt, mer balanserat läge (eller strunta i stigbyglar helt idag). tyvärr sitter stigläder i islandssadlar fortfarande alldeles för långt fram på sadeln, och uppmuntrar stolsits.